Newsfeeds
Izvor vestiNEVLADINO UDRUŽENJE “BONUM“ -Pljevlja CRNVO lokalni resursni centar za NVO sa sjevera Crne Gore. U okviru uspostavljenog help deska pruža kontinuirano sledeće usluge: 1) dnevne vijesti o aktivnostima lokalnih NVO; 2) pružanje pravnih savjeta za osnivanje i rad nevladinih organizacija; 3) informisanje nevladinih organizcija i lokalne samouprave o aktuelnim konkursima; 4) usmjeravanje i povezivanje nevladinih organizacija sa lokalnim i državnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama iz Crne Gore i regiona; 5) moderiranje internet stranice i e-mail liste nevladinih organizacija; 6) kreiranje i odrzavanje baze podataka za lokalne NVO(koja će biti dostupna lokalnoj upravi, javnim institucijama i drugim relevantnim subjektima) 7) savjete i podršku lokalnim NVO prilikom podnošenja različitih inicijativa na lokalnom nivou; 8) davanje podrške konsultativnom procesu koji sprovode organi lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama na teritoriji Opštine; 9) ustupanje prostornih, tehničkih i drugih resursa za potrebe drugih nevladinih organizacija sa sjedištem u Opštini; 10) Biblioteka za NVO(stručna literatura, bilteni, priručnici, informatori iz zemlje i regiona). Kontakt: Ul.Boračka br.2 ( na Jaliji , iznad marketa Slatka kuća) tel /fax 052 321 732 , tel: 052 351 205 Mob: 069 542 776 ,069 442 818 E mail:bonum@t-com.me

Copyright © 2010, NVO "Bonum" Pljevlja, Crna Gora

Design by Dženan Strujić. All rights reserved.