CRNVO SAOPŠTENJE O RADU PDF Štampa El. pošta
CRNVO : Resursni centri zvanično počeli sa radom


U prostorijama Centra za razvoj nevladinih organizacija potpisan je Memorandum o saradnji između CRNVO-a i NVO NADA iz Herceg Novog, NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Novi Horizont iz Ulcinja i NVO Bjelopoljski demokratski centar.

Potpisivanjem memoranduma i zvanično su oformljeni CRNVO lokalni resursni centri koji će pokrivati jug i sjever Crne Gore i pružati usluge i servise nevladinim organizacijama iz ovih regiona. Potpisivanje memoranduma je aktivnost projekta ”Jače OCD – Jača demokratija” koji se sprovodi u partnerstvu sa ove četiri organizacije a uz podršku Evropske unije odnosno Delegacije EU u Crnoj Gori.

Nova četiri CRNVO lokalna resursna centra su se obavezala da će u saradnji sa CRNVO  organizovati treninge, tematske škole, okrugle stolove, forume i druge skupove koji će imati za cilj jačanje organizacionih i profesionalnih kapaciteta nevladinih organizacija, da će sprovoditi  analize i  istraživanja, pripremati zajedničke projekte i aktivnosti kao i razmjenjivati stečena iskustva.

Ovim memorandumom CRNVO se obavezao da će raditi na jačanju kapaciteta lokalnih resursnih centara, da će pružati podršku LRC pri sprovođenju kampanja javnog zastupanja, istraživanja i drugih aktivnosti.

Zadatak lokalnih resursnih centar je da pružaju usluge lokalnih nevladinim organizacijama i zainteresovanim pojedincima u polju pravnog i finansijskog savjetovanja, pisanja projekata kao svih drugih tema koje su važne za razvijanje NVO sektora u njihovom regionu.

Lokalni resursni centri pokrivaju sve opštine južnog i sjevernog regiona Crne Gore i to NVO Nada (  www.nadahercegnovi.me) Herceg Novi, Kotor I Tivat, NVO Novi horizont (www.ngo-horizonti.org) Ulcinj, Bar i Budvu. Dok će sjeverni region pokrivati NVO Bonum ( www.nvobonum.me) Pljevlja, Žabljak, Plužine, Šavnik, Kolašin i Mojkovac i NVO Bjelopoljski demokratski centar ( www.nvobdc.org) Bijelo Polje, Berane, Andrijevicu, Plav, Rožaje, Petnjicu i Gusinje.

CRNVO će nastaviti da podržava lokalne nevladine organizacije putem resursnih centara ali i kroz druge aktivnosti koje će doprinijeti jačanju kapaciteta nevladinih organizacija. CRNVO ovim putem najavljuje da će u periodu od septembra do decembra 2016. godine u okviru projekta “Jače OCD – Jača demokratija” organizovati treninge i edukativne događaje za organizacije i aktiviste iz svih opština južnog i sjevernog regiona Crne Gore.

·

 

 

Copyright © 2010, NVO "Bonum" Pljevlja, Crna Gora

Design by Dženan Strujić. All rights reserved.