Obavještenje o resursnom centru PDF Štampa El. pošta

NEVLADINO UDRUŽENJE “BONUM“ -Pljevlja

CRNVO lokalni resursni centar za NVO sa sjevera Crne Gore.

U okviru uspostavljenog help deska pruža kontinuirano sledeće usluge:

1) dnevne vijesti o aktivnostima lokalnih NVO;

2) pružanje pravnih savjeta za osnivanje i rad nevladinih organizacija;

3) informisanje nevladinih organizcija i lokalne samouprave o aktuelnim konkursima;

4) usmjeravanje i povezivanje nevladinih organizacija sa lokalnim i državnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama iz Crne Gore i regiona;

5) moderiranje internet stranice i e-mail liste nevladinih organizacija;

6) kreiranje i odrzavanje baze podataka za lokalne NVO(koja će biti dostupna lokalnoj upravi, javnim institucijama i drugim relevantnim subjektima)

7) savjete i podršku lokalnim NVO prilikom podnošenja različitih inicijativa na lokalnom nivou;

8) davanje podrške konsultativnom procesu koji sprovode organi lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama na teritoriji Opštine;

9) ustupanje prostornih, tehničkih i drugih resursa za potrebe drugih nevladinih organizacija sa sjedištem u Opštini;

10) Biblioteka za NVO(stručna literatura, bilteni, priručnici, informatori iz zemlje i regiona).

Kontakt:

Ul.Boračka br.2 ( na Jaliji , iznad marketa Slatka kuća)

tel /fax 052 321 732 , tel: 052 351 205 Mob: 069 542 776 ,069 442 818

E mail:bonum@t-com.me

Web site: www.nvobonum.me Fejsbuk's Profile PhotoFacebook Facebook Changes NVO Bonum” Pljevlja

 

 

Copyright © 2010, NVO "Bonum" Pljevlja, Crna Gora

Design by Dženan Strujić. All rights reserved.