Projekti PDF Štampa El. pošta

Realizovani projekti:
U proteklom periodu NVU "Bonum"uspješno je realizovalo niz projekata:


-"Okrugli sto: Relgijska tolerancija-temelj skladnog suživota" uz učešće predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Islamske vjerske zajednice, javnih ličnosti iz kultunog života.
-Uz podršku Instituta za otvoreno društvo Crne Gore realizacija radionica "Interkonfesionalna tolerancija" za učenike osnovnih i srednjih skola i izbjegla lica u Pljevljima. Gradcu i Šulama.
-U saradnji sa Nanseno Dijalog Centrom Dijalog Veče: "Žena u hrišćanstvu, Islamu i na početku novog vijeka".
-Uz podrsku Instituta za Otvoreno društvo Crne Gore realizovan je projekat Omladinski Dijalog Klub -Pljevlja, Gradac, Šula, Odžak.
-Uz podrsku USAID\OTI Dijalog Večeri na temu: "DIJALOG NA GRANICI" u Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Šula, Gradac, Plav i Rožaje.
-Uz podršku USAID|OTI realizovan je šetvoromjesečni projekat "Reforme za zdravo društvo" u okviru "Akcije" Mreže nevladinih organizacija Crne Gore na područiju Sjeverne Crne Gore: Pljevlja, Rožaje, Plav, Berane.
-Uz podrsku UNDP\ UN-program za razvoj realizovan je EKO projekat "Edukacija gradjana Pljevalja o stepenu aerozagadjena i uticaju na zdravlje stanovništva".
-U saradnji sa Nansen Dijalog Centrom Montenegro realizovano je Dijalog Veče na temu "Dijalog o dijalogu" u Pljevljima uz učešće prof.dr. Djura Sušnjića,  prof.dr. Radovana Radonjića i prof.dr. Sava Lauševića.
-Uz podršku Holandske Vlade u saradnji sa Društvom Ekologa Crne Gore realizovan Eko - projekat: "Sanacija lokaliteta pavino Polje".
-Uz podršku UNDP-UN-program za razvoj, a uz partnerski odnos NVO "Monte Vita" Bijelo Polje i NVO "Početak" iz Nikšića, realizovan je projekt "Etnički odnosi u Crnoj Gori".
-Uz podršku UNDP-UN program za razvoj projekat "Naše interetničko bogastvo".
-Uz podršku Komisije Vlade Republike Crne Gore za finansiranje projekata od dijela prihoda od igara na sreću "OMLADINSKI DIJALOG KLUB-I generacija Škole demokratije i ljudskih prava".
-Uz podršku USAID/ORT U okvuru "AKCIJE" Mreže nevladinih organizacija Crne Gore u okviru realizacije projekta"Reforme za zdravo društvo "EDUKACIJA O REFORMAMA" u gradovima Sjeverne Crne Gore: Pljevlja, Rožaje i Plav.
-U podršku Savjeta Evrope realizovan je projekat "Uspostavljanje mjera povjerenja i razumjevanja na Sjeveru Crne Gore" u opštinam Pljevlja, Plav, Berane(Petnica) i Rožaje.
-Uz podršku Konzulata SAD iz Pogdorice-Kampanja "Usvajanje deklaracije o suživotu i toleranciji" u Skupštini opštine Pljevlja.
-Uz podrsku Fonda za evropske integracije, sredstvima Evropske Unije kroz realizaciju Evropske agencije za rekonstrukciju projekat "U Evropu sa Evropom" formiranje MAEIP-Mreže NVO za afirmaciju evropskih integracionih procesa.
-Uz podršku Konzulata SAD iz Pogdorice-Kampanja "Dijalog i tolerancija put dobrog razumjevanja"
-Kampanja za usvajanje Deklaracije o suzivotu i toleranciji u Skupstini Republike Crne Gore" u realizaciji neformalne Kooalicije NVO Crne Gore za prevenciju nasilja i uspostavljanje medjusobnog povjerenja "TOLERANCIJA".
-Uz podršku Skupstine Republike Crne Gore projekat: Kampanja "Droga je zlo-ja necu to"
-Uz podršku USAID/ORT u okviru "Akcije" Mreže nevladinih organizacija Crne Gore
-Kampanja "Što se tiče tvoje opštine - tiče se i tebe".
-Uz podršku Skupštine Republike Crne Gore projekat "Razvoj lokalne zajednice kroz gradjanske inicijative - Ja građanin hoću da znam i da odlučujem".
-Uz podršku Instituta za Otvoreno Društvo-predstavništvo Crna Gora projekat "Šta je Zakon o slobodnom pristupu informacijama i kako se primjenjuje" u okviru koje su realizovana radionice, tribine građana i radio emisije u Pljevljima, Rožaju i Plavu.
-Uz podršku Instituta za Otvoreno Društvo - predstavništvo Crna Gora projekat: Kampanja "Iskoristi pravo na informaciju" koja je realizovana u Pljevljima, Kolašinu, Mojkovcu, Žabljaku, Bijelom Polju, Beranama, Plavu i Rožaju u okviru koje su realizovane radionice i podjeljeno građanima 3000 kom lifleta.
-Uz podršku USAID /ORT realizovana je Kampanja za legalizaciju nelegalno izgra?enih objekata u Pljevljima pod nazivom "LEGALIZUJ KU?U-ZA SVOJU BUDUĆNOST".

Kampanja je obuhvatila slijedeće aktivnosti:

a) Press koinferencije (3)
b)Javna tribina građana
c) TV Emisije (2)
d) Štampanje 100 postera sa nazivom kampanje
d) Štampanje i distribucija 3000 kom lifleta sa najaznačajnim informacijama vezanim za način i postupak legalizacije nelegalno izgradjenih objekata
e) Otvaranje posebne telefonske linije SOS-INFO TELEFONI: 321 029 i 069 521 114  putem kojih zainteresovani gradjani mogu dobiti potrebne informacije o postupku legalizacije i pomoći u pribavljanju potrebnih dokumenata, kao i lično dolaskom u prostorije NVO "BONUM" svakog radnog dana u vremenu od 10-15 sati.

 

-Uz podršku Evropske Komisije u Srbiji u okviru programa EIDHR) evropska inicijativa za demkrariju i ljudska prava) realzovan je u toku 2007 godine projekt" Naša budućnost ke u interetničkokm razumjevanju, toleranciji i međusobnom povjerenje" u Pljevljima, Rožaju. Plavu i Baru.
-Uz podršku BCIF realizovana je Kampanja "Pređimo raskrsnicu bezbjedno" - Građanska inicijativa za postavljanje semafora na gradskim raskrsnicama.

-Uz podršku Komisije Vlade Republike Crne Gore izdijela prihoda odigara na sreću realizovani su projekti:

  • "Zajedno protiv droge. RECI DROGI NE !"
  • Omladinski Dijalog Klub-II generacija Škole demokratije i ljudskih prava.
  • Omladinski Dijalog Klub-III generacija Škole demokratije i ljudskih prava.
  • Omladinski Dijalog Klub-IV generacija Škole demokratije i ljudskih prava.


-Uz podršku Fondacije Institut Za Otvoreno Društvo(FOSI) - predstavništvo Crna Gora projekat "Implementacija Zakona o slobodnom pristupu infoermacijama na sjeveru Crne Gore".
-Uz podrsku Fondacije Institut Za Otvoreno Drustvo projekat "Edukacija javnih funkcionera o Zakonu o sprečavanju konflikta interesa na sjeveru Crne Gore".

 

Copyright © 2010, NVO "Bonum" Pljevlja, Crna Gora

Design by Dženan Strujić. All rights reserved.